PropertyTotaal - Logo-FC - Png
Property Totaal - property management - diensten - appartementen

Property Management

Wij beheren en onderhouden vastgoed voor property managers, huurders en eigenaren. Dit omvat taken als onderhoudsplanning, inkoop en coördinatie van diensten, kostenbewaking, rapportages en communicatie met huurders en opdrachtnemers.

Initiëren,
monitoren van correctief en planmatig onderhoud

Property Totaal initieert en monitort alle benodigde correctieve en planmatige onderhoudstaken voor het bij u in beheer zijnde vastgoed, om de veiligheid, technische onderhoudsstaat en de waarde van uw pand te waarborgen. Het uitvoeren van regelmatige inspecties van uw pand is de basis voor de identificatie van problemen en mogelijke gebreken. Property Totaal houdt zich bezig met alle aspecten van beheer en onderhoud, dit volgens de hoogste standaarden en kwaliteitsnormen.

Inkoop van (installatie) technische dienstverlening

Property Totaal onderhandelt met leveranciers van technische diensten om de beste kwaliteit en prijs voor jouw pand te garanderen. Property Totaal heeft een groot netwerk van leveranciers van technische diensten opgebouwd. Van installatie en reparatie tot regulier onderhoud: Property Totaal zorgt voor het volledige inkoopproces, inclusief het selecteren van leveranciers, het onderhandelen van contracten en het beheer van de relatie tussen u en de leveranciers.

Property Totaal - Property Management - diensten - installaties - technisch

Opstellen meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB)

Property Totaal stelt een MJOB op die inzicht geeft in de kosten en de timing van toekomstige onderhouds- en renovatieprojecten, zodat er een duidelijk en gedegen plan is voor de lange termijn. Een MJOB is een belangrijk hulpmiddel om onderhoudskosten te plannen, zodat u als eigenaar of beheerder de juiste budgetten kunt toewijzen en het onderhoud op tijd kunt uitvoeren. Property Totaal houdt bij het opstellen van de MJOB-rekening met de levensduur van de installaties en materialen, de onderhoudskosten en de risico’s.

Bewaken servicekosten

Property Totaal monitort en beheert alle servicekosten voor het vastgoed, inclusief energiekosten, schoonmaakkosten, beveiligingskosten en meer om ervoor te zorgen dat je altijd een juiste kosten/baten-verhouding hebt. Property Totaal heeft uitgebreide kennis en ervaring in het beheer van servicekosten. Wij bewaken de kosten en onderhandelen met leveranciers om de kosten zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Property Totaal - Property Management - diensten - bewaken - servicekosten

Inspecties & rapportages

Property Totaal voert regelmatig inspecties uit op het vastgoed om de staat ervan te controleren en eventuele problemen te identificeren en op te lossen. Er worden gedetailleerde rapportages gemaakt zodat u altijd op de hoogte bent van de status van bij u in beheer zijnde pand.

Neem vrijblijvend contact op of maak een afspraak

Bekijk ook onze andere dienst

nl_NL