PropertyTotaal - Logo-FC - Png
Property Totaal - diensten - inspecties - en - advies - kantoorgebouwen

Advies & inspecties

Wij voeren inspecties uit en adviseren u omtrent diverse vraagstukken. Dit doen wij onder andere over brandveiligheid of uw kantoorruimte. 

Brand-
veiligheid

Property Totaal verzorgt advies en inspecties op het gebied van brandveiligheid voor verschillende opdrachtgevers. Bij nieuwbouw of verbouwing dient u te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit om de veiligheid van bewoners, gebruikers en de omgeving te waarborgen. Property Totaal biedt een Quikscan aan, waarbij we onder andere: 

  • Opvragen rechtens verkregen niveau (vergunning)
  • Beoordelen van de situatie op locatie, dit zowel bouwkundig, organisatorisch als installatietechnisch
  • Vastleggen van de gebreken in een rapportage
  • Advies vervolgtraject

 

Indien gewenst kunnen we later een volledige opname op locatie uitvoeren, inclusief het maken van tekeningen met indelingen, het opstellen van een bestek voor uitvoerende partijen en het eventueel aanpassen/indienen van een omgevingsvergunning. Na dit traject kunnen we ook de aanbesteding, projectbegeleiding en oplevering voor u verzorgen.

NEN2767

Property Totaal voert samen met een vaste partner NEN2767 inspecties uit.

Het is van essentieel belang om waardevolle vastgoedinspecties volgens een vaste standaard uit te voeren. Bij talloze objecten worden door verschillende inspecteurs beoordelingen gedaan, wat kan leiden tot inconsistentie. Elke inspecteur heeft zijn eigen interpretatie van de kwaliteit van een geïnspecteerd onderdeel. Bovendien is elk object, inclusief de context en voorgeschiedenis, uniek.

NEN 2767 biedt een oplossing door middel van een gestandaardiseerde inspectiemethode, waarbij onderhoudsniveaus van tevoren zijn vastgesteld en kosten worden gekoppeld aan rendement. Het NEN2767 inspectierapport kan worden gekoppeld aan een meerjaren onderhoudsbegroting, waardoor u inzicht krijgt in de verwachte investeringen voor de komende jaren.

Property Totaal - diensten - NEN2762- inspecties - en - advies

Huurders advies

Wanneer je een kantoorruimte huurt, heb je als huurder bepaalde verplichtingen met betrekking tot onderhoud. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de huurovereenkomst, waarbij de algemene bepalingen als bijlage van toepassing zijn.

De verhuurder heeft ook verplichtingen, waarbij grote onderhoudswerkzaamheden meestal voor rekening van de verhuurder zijn, terwijl klein onderhoud vaak de verantwoordelijkheid van de huurder is.

Property Totaal biedt ondersteuning en advies aan huurders bij diverse vraagstukken en kan optreden als het aanspreekpunt namens de huurder richting de verhuurder.

Property Totaal - diensten - huurders - advies - inspecties - en - advies

Neem vrijblijvend contact op of maak een afspraak

Bekijk ook onze andere dienst

nl_NL